Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne i osoby prawne ubiegające się o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Czas realizacji:
Nie określono.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opłaty:
Nie określono.
Tryb odwoławczy:
Nie określono.

Urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę