Wniosek o zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne i osoby prawne ubiegające się o zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Czas realizacji:
Nie określono.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty:
17 zł
Tryb odwoławczy:
Nie określono.

Urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę