Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki.

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne i osoby prawne ubiegające się o uzyskanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Czas realizacji:
Urząd ma 14 dni na wydanie zaświadczenia – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Opłaty:
Pozostałe zaświadczenia: 17 zł
Tryb odwoławczy:
Jeśli urząd nie załatwi Twojej sprawy w terminie to możesz złożyć zażalenie. Złóż je do samorządowego kolegium odwoławczego. Reguluje to art. 37 § 1 k.p.a.

Urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę