Wniosek o wydanie zaświadczenia o lokalizacji na danej nieruchomości form ochrony przyrody

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne i osoby prawne ubiegające się o zaświadzczenie o lokalizacji na danej nieruchomości form ochrony przyrody.
Czas realizacji:
Nie określono.
Wymagane dokumenty:
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty:
17 zł
Tryb odwoławczy:
Nie określono.

Urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę