Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne i osoby prawne ubiegające się o uzyskanie wypisu i wyrysu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Czas realizacji:
Urząd ma 14 dni na wydanie wypisu i wyrysu – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Opłaty:
Opłata od wypisu: do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł.
Za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
Nie więcej niż 200 zł
Tryb odwoławczy:
Jeśli urząd nie załatwi Twojej sprawy w terminie to możesz złożyć zażalenie. Złóż je do samorządowego kolegium odwoławczego. Reguluje to art. 37 § 1 k.p.a.

Urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę