Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne i osoby prawne składające uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.
Czas realizacji:
Nie określono.
Wymagane dokumenty:
Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu
Opłaty:
Nie określono.
Tryb odwoławczy:
Nie określono.
Podstawa prawna:
Nie określono.

Urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę