Usługa pobrania WMS i WFS.

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne i osoby prawne zainteresowane uzyskaniem dostępu do usług WMS i WFS.
Czas realizacji:
Nie określono.
Wymagane dokumenty:
Nie wymaga się żadnych dokumentów.
Opłaty:
Nie ponosi się opłat.
Tryb odwoławczy:
Nie określono.

Urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę