Wniosek o opinię w sprawie zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne i osoby prawne ubiegające się o opinię w sprawie zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP.
Czas realizacji:
Nie określono.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o opinię w sprawie zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami MPZP
Opłaty:
Nie określono.
Tryb odwoławczy:
Nie określono.

Urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę