Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Kogo dotyczy:
Nie określono.
Czas realizacji:
Nie określono.
Wymagane dokumenty:
Nie określono.
Opłaty:
Nie określono.
Tryb odwoławczy:
Nie określono.
Podstawa prawna:

Urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę