Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Kogo dotyczy:
Nie określono.
Czas realizacji:
Nie określono.
Wymagane dokumenty:
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty:
107 zł
Tryb odwoławczy:
Nie określono.
Podstawa prawna:
Nie określono.

Urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę