Wybrany Urząd nie posiada niezbędnego do działania usługi certyfikatu ePUAP lub certyfikat stracił ważność. Prosimy o kontakt z Urzędem.