Informacja o zagospodarowaniu działki w MPZP

Wybierz działki
W celu wybrania przedmiotowej działki lub działek ewidencyjnych należy wykorzystać jeden z dwóch dostępnych sposobów wyboru działki:
  1. Wybrać obręb ewidencyjny z rozwijalnej listy obrębów, a następnie wpisać numer działki. W celu dodania kolejnej działki należy powtórzyć czynność.
  2. Wskazać działkę w oknie mapy wykorzystując przycisk "Wskaż działki na mapie". W celu wybrania kilku działek konieczne jest przytrzymanie na klawiaturze klawisza CTRL.
Wybór działek można usunąć pojedynczo lub usuwając wszystkie za pomocą przycisku "Odznacz wszystko".